INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

BUGETUL de venituri si cheltuieli (+ sume defalcate si estimari) al Comunei Buda pe anul 2019;

BUGETUL de venituri si cheltuieli (+ sume defalcate si estimari) al Comunei Buda pe anul 2018;

INFORMARE privind starea social - economica a Comunei Buda pe anul 2017;

RAPORT privind repartizarea cheltuielilor pe anul 2018;

REFERAT privind abrobarea bugetului local initial al Comunei Buda pe anul 2018;

REFERAT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;

RAPORT ANUAL privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2017;

RAPORTUL DE ACTIVITATE al consilierilor pe anul 2017;

RAPORTUL privind transparenta decizionala in administratia publica pe anul 2017;

RAPORTUL primarului Comunei Buda privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei pe anul 2017;

STATUL DE FUNCTII al personalului contractual / functionari publici, pentru anul 2018;

DISPOZITII privind stabilirea salariului de baza al personalului contractual / functionari publici, pentru anul 2018;

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BUDA privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei pe anul 2015;

RAPORT privind transparenta decizionala in administratia publica pe anul 2015;

LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local pentru lucrari de investitii;

LISTA DE SINTEZA a obiectivelor de investitii pe anul 2016;

21.01.2016 INFORMARE privind starea social economica a comunei Buda pe anul 2015;

24.03.2016 HCL nr.10 privind rectificarea nr. 1 a bugetului pe anul 2016;

24.03.2016 ANEXA la HCL nr.10 privind rectificarea nr. 1 a bugetului pe anul 2016;

24.03.2016 PROIECT de HCL privind rectificarea nr. 1 a bugetului pe anul 2016;

TELEFONUL CETĂŢEANULUI

0238575345

   

     Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Buda

     STATUTUL Comunei Buda

     Alegerea Consiliului Local Buda

PRIGRAM DE AUDIENŢE

al aleşilor locali

2012 - 2016

                                                                                                                                        HCL/25.10.2012

Nr.crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

ZIUA

ORA

1.

ISPAS TUDOR

OPINCARU GEORGEL 

LUNI

16,00-18,00

2.

MINZALA MARIAS

BATAE COSTEL

POPESCU DRAGOS PETRICA

MARŢI

16,00-18,00

3.

GAVRILA VALERIU

TAPIRJAN DUMITRU

MIERCURI

16,00-18,00

4.

DRAGULIN MARIAN MUGUREL

DRAGULIN SANDU LUCIAN

DUMITRESCU SILI

JOI

17,00-19,00

5.

TIRCA DUMITRACHE

DURLEA NICUSOR

STEFAN DORIN

VINERI

18,00-20,00

LISTA TELEFONICĂ A ALEŞILOR LOCALI

Nr.crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

TELEFON

01.

TUDOSE ION

PRIMAR

0731031472

02.

BATAE COSTEL

VICEPRIMAR

0731031473

03.

DRAGULIN SANDU LUCIAN

Consilier local

0746457452

04.

DUMITRESCU SILI

Consilier local

0748402745

05.

DRAGULIN MARIAN MUGUREL

Consilier local

0749246730

06.

ISPAS TUDOR

Consilier local

0761630432

07.

MINZALA MARIAS

Consilier local

0748865616

08.

DURLEA NICUSOR

Consilier local

0753056271

09.

POPESCU DRAGOS PETRICA

Consilier local

0746062370

10.

OPINCARU GEORGEL 

Consilier local

0755076990

11.

GAVRILA VALERIU

Consilier local

0764330229

12

TAPIRJAN DUMITRU

Consilier local

0742279080

13

TIRCA DUMITRACHE

Consilier local

0238575235

14.

STEFAN DORIN

Consilier local

0747659092