Hotarari ale Consiliului Local

  2018

HOTARARE nr. 9 din 13.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2018 ...

HOTARARE nr. 8 din 13.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar din sursa A ca sursa de finantare in anul 2018 ...

HOTARARE nr. 7 din 13.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar din sursa E ca sursa de finantare in anul 2018 ...

HOTARARE nr. 6 din 13.02.2018 privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2018" al Consiliului Local Buda ...

HOTARARE nr. 5 din 05.02.2018 privind renegocierea salariilor de baza si stabilirea "Gradatiei 0" pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Buda ...

HOTARARE nr. 4 din 31.01.2018 - privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2018 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor benificiare de ajutor social ...

HOTARARE nr. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala" la nivelul Comunei Buda...

HOTARARE nr. 2 din 31.01.2018 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol incepand cu 1 Ianuarie 2018 ...

HOTARARE nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local de 568561,36 lei a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 in cuantum de 239408,25 lei...

HOTARARE nr. 33 din 28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Buda incepand cu data de 1 Ianuarie 2018...

HOTARARE nr. 32 din 28.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Buda...

HOTARARE nr. 31 din 28.12.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invataman preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 la nivelul Comunei Buda...

   2017

HOTARARE nr. 27 din 28.09.2017 privind completarea cu pozitia nr. 2105 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Buda ...

HOTARARE nr. 26 din 28.09.2017 privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii pe anul 2017 ...

HOTARARE nr. 25 din 28.09.2017 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar a sumei de 568560 mii lei, reprezentand cheltuieli de investitii ...

HOTARARE nr. 24 din 28.09.2017 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ...

ANEXA la HCL nr. 19 / 2017 - completare la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Buda ...

HOTARARE nr. 17 din 28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comuna Buda ...

ANEXA la HCL nr. 17 din 28.07.2017 ce contine salariile de baza ale functionarilor ...

PROIECT de HOTARARE nr. 70 din 12.09.2017 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ...

PROIECT de HOTARARE nr. 73 din 12.09.2017 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar a sumei de 568560 mii lei, reprezentand cheltuieli de investitii ...

PROIECT de HOTARARE nr. 76 din 12.09.2017 privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii pe anul 2017 ...

HOTARARE nr. 17 din 28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei ...

   2016

REFERAT privind executia bugetara  la data de 31.12.2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului ...

PROIECT de HOTARARE nr. 1 din 07.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului ...

HOTARARE nr. 1 din 07.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului ...

PROIECT de HOTARARE nr. 2 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului local de actiune pentru comunitatea de romi" ...

HOTARARE nr. 2 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului local de actiune pentru comunitatea de romi" ...

ANEXA la HCL nr. 2 din 28.01.2016 ce cuprinde "Planul local de actiune 2016" ...

PROIECT de HOTARARE nr. 3 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2016 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor ...

HOTARARE nr. 3 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2016 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor ...

ANEXA la HCL nr. 3 din 28.01.2016 - PLAN cu actiunile de interes local ce vor fi efectuate in anul 2016 cu beneficiarii ajutorului social ...

PROIECT de HOTARARE nr. 4 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2016 ...

HOTARARE nr. 4 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2016 ...

ANEXA la HCL nr. 4 din 28.01.2016 cu Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole, si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli ...

PROIECT de HOTARARE nr. 5 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului de paza" pe anul 2016 al Primariei comunei Buda ...

HOTARARE nr. 5 din 28.01.2016 privind aprobarea "Planului de paza" pe anul 2016 al Primariei comunei Buda ...

PROIECT de HOTARARE nr. 6 din 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa" ...

HOTARARE nr. 6 din 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa" ...

ANEXA la HCL nr. 6 din 28.01.2016 cu "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa" ...

PROIECT de HOTARARE nr. 7 din 25.02.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2016-2017 ...

HOTARARE nr. 7 din 25.02.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2016-2017 ...

PROIECT de HOTARARE nr. 9 din 25.02.2016 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei Comuna Buda pentru anul 2016 ...

HOTARARE nr. 9 din 25.02.2016 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei Comuna Buda pentru anul 2016 ...

PROIECT de HOTARARE nr. 10 din 24.03.2016 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ...

HOTARARE nr. 10 din 24.03.2016 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ...

ANEXA la HCL nr. 10 din 24.03.2016 privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ...

PROIECT de HOTARARE nr. 11 din 24.03.2016 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Buda pana la data de 30 decembrie 2018 ...

HOTARARE nr. 11 din 24.03.2016 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Buda pana la data de 30 decembrie 2018 ...

PROIECT de HOTARARE nr. 12 din 24.03.2016 privind modificarea pozitiei nr. 210 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Buda ...

HOTARARE nr. 12 din 24.03.2016 privind modificarea pozitiei nr. 210 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Buda ...

PROIECT de HOTARARE nr. 25 din 01.02.2016 privind aprobarea executiei bugetare de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ...